top of page

BOR ENCOUNTERS

AUGUST 11, 2022
WCSCD CURATORIAL INQUIRIES

 

As you go…roads under your feet,

towards the new future

September 15th –September 19th 2022

www.wcscd.com
www.biblioteka-bor.org.rs


Novim putevima u novu budućnost Borski susreti 15–19. septembar 2022. www.wcscd.com www.biblioteka-bor.org.rs Saopštenje domaćina bibliotekara Dragana Stojmenovića Narodna biblioteka Bor Konačno okupljanje učesnika projekta Novim putevima u novu budućnost na Borskim susretima, nadamo se, neće biti i kraj tog putovanja, mada se može učiniti da je Bor negde daleko i na kraju novog Pojasa i puta – kao nekakva bogato ukrašena, zlatna kopča na kaubojskom opasaču ili možda još jedna rupa za zatezanje ili opuštanje tog kaiša. Konačno ćemo se upoznati, družiti, razmatrati šta smo sve radili u prethodnom periodu na promociji zbornika i predstaviti ga najširoj javnosti, pritom, žaliti uništeno prirodno okruženje, tražiti sakrivene priče među zidovima biblioteke, lutati i otkrivati borske arkade – lukove između stubova francuske kolonijalne uprave, socijalističkog baroka i neokolonijalne prakse liberalnog kapitalizma, na kraju zajednički obedovati hranu koju će pripremati gosti/domaćini. Treba još samo da se dogovorimo kako ćemo dalje, koji put ćemo izabrati. Nadamo se da ćemo imati snage da ostanemo i opstanemo tu gde jesmo, dok ne izgradimo svoje puteve, ne očekujući da će nas oni voditi prema predvidljivim i očekivanim odredištima, već ka otkrivalačkim i oslobođenim izražajima bezinteresnog stvaralaštva, kretanja i susretanja. Saopštenje gostiju U momentu kada čitate ovo saopštenje, trebalo bi da je sve već spremno za Borske susrete, koji se odvijaju u sklopu projekta Novim putevima u novu budućnost, te vas očekujemo da zajedno šetamo kroz Bor. Bor je mali grad, pa se ne bih začudila ako niste ni čuli za njega. U njemu se nalazi naš domaćin ovih susreta – Narodna biblioteka Bor. Bor je, takođe, poznat po ležištima bakra i rudarskoj industriji, koja se razvija od početka 20. veka, ali i po tome što je rudarsko-metalurški kompleks nedavno kupio kineski rudarski gigant Ciđin (Zijin). Kinesko investiranje u borsku rudarsku industriju proizvelo je mnoštvo novinskih napisa povodom raseljavanja stanovništva, eksproprijacije zemljišta i zagađenja. Bor je, pored toga, i popularna filmska lokacija. Njegove „ozlede” od rudarenja ogromne su, ali i fotogenične, pa je grad pozadina dešavanja u više filmova. Međutim, mi u Bor ne dolazimo da bismo iskopali još jednu sliku njegovih sve širih rana. Kao deo transnacionalnog istraživačkog tima Novim putevima u novu budućnost, dolazimo da bismo se okupili; da bismo sa ljudima iz Bora išli u šetnje koje će organizovati Jelica Jovanović; da bismo probali hranu koju će nam Hu Jun spremiti sa Ćuom, kineskim kuvarom koji sprema obroke za kineske radnike koji žive i rade u borskom Ciđinu; da bismo sa umetnicom Džesfi Dženg u borskoj biblioteci smestili Priče između zidova i da bismo sa Robelom Temesgenom ožalili mesto. To će biti naš prvi fizički susret od kada smo, u februaru 2020, u Adis Abebi, pokrenuli naše zajedničko istraživanje, iako znamo da nekoliko naših kolega, zbog zatvorenih granica, neće moći da nam se fizički pridruži. Pored toga, tokom Susreta prvi put ćemo javno i u fizičkom prostoru podeliti naš rad. Borski susreti uključuju i promociju publikacije Novim putevima u novu budućnost, koja izbliza prikazuje naš zajednički način rada i istraživanja koji praktikujemo od 2020. Zbornik je objavljen u saradnji sa IK Mus (Milano) i Umetničkim muzejom Rokband (Šangaj), a priredila ga je Biljana Ćirić. Učesnici: Robel Temesgen (umetnik, Adis Abeba), Laris Frožje (direktor Umetničkog muzeja Rokband u Šangaju), Sinkne Ešetu (pisac, Adis Abeba), Ajgerim Kapar (samostalni kustos, Almati, Kazahstan), Jelica Jovanović (arhitektica, Beograd), Hu Jun (umetnik, Beograd/Šangaj/Melburn), Džesfi Dženg (umetnica, Sjamen/Šangaj), Dragan Stojmenović (Narodna biblioteka Bor), simona dvorak (kustoskinja), Vladimir Radivojević (fotograf, Bor), Nebojša Jamasaki (umetnik), dr Visa Tasić (inženjer elektronike), Miloš Božić (član lokalne zajednice Krivelja), Katica Radojković (proizvođač i prodavac sira), Nemanja Stefanović (student) Organizatori: Šta bi kustosiranje moglo / trebalo da bude i Narodna biblioteka Bor Koncepcija: Biljana Ćirić Novim putevima u novu budućnost – Borski susreti Vise o projektu: „Novim putevima u novu budućnost – Borski susreti” jesu prilika da prvi put fizički, u javnom prostoru podelimo ne samo rezultate naših istraživanja već i naš način rada zasnovan na relacionalnosti i uzajamnoj zavisnosti, koji pronosimo dok hodamo jedni sa drugima. „Novim putevima u novu budućnost” dugoročni je projekat i istraživačko ispitivanje kojim se promišlja inicijativa „Pojas i put” i kako će ona izmeniti estetike i prakse svakodnevnog života u različitim lokalnim kontekstima u Etiopiji, Srbiji, Sloveniji, Uzbekistanu, Kini, Kazahstanu. Ustanovili smo šta nam je zajedničko, uključujući nasleđa socijalizma i nesvrstanosti, neogeopolitičko okruženje, ekonomske uticaje (naročito kineskog i arapskog sveta na srodne lokalitete, čak i upošljavanje istih kompanija u različitim regionima), zalaganje za sopstvenu kulturu i nedavnu pandemiju kovida 19, što su nam smernice za istraživanje. Od aprila 2020, zbog pandemije, koristimo strategiju „istražuj tu gde jesi”, sarađujući sa 15 istraživača po Kazahstanu, Uzbekistanu, Etiopiji, Srbiji, Sloveniji i Kini. Istraživačka pitanja razvijamo trudeći se da imamo sluha za lokalne hitne potrebe i da iz njih izvlačimo nauk. Na taj način, formulisane su brojne studije slučaja i sprovedena brojna istraživanja. Borski susreti predstavljaju kulminaciju našeg rada i istraživanja obavljenih u prethodne dve godine, a uključivaće brojne javne događaje. Tačka preseka i uvek mogućih razdvajanja ovog preispitivanja jeste Kina. Istraživanje smo sproveli s kolegama u Kini, ne bežeći od nevolje, kako bi rekla Dona Haravej. Spominjanje Kine nosi svoje breme, ali šta danas znači govoriti o Kini? Trin Minha kaže da ime ne sadrži i ne uokviruje stvarnost. Kada nam se stvarnost obraća, u ovom ovde stvaramo neko drugde, i to smo upravo i pokušavali da učinimo. Naša strategija bila je da ne pričamo o Kini kao Drugom već da govorimo zajedno sa Kinom ili da govorimo sa Borom. Potpuni program dešavanja po danima biće objavljen 1. septembra. Svi događaji su otvoreni za publiku i besplatni, tako da jedva čekamo da hodamo sa vama. Detaljnije o Novim putevima u novu budućnost Novim putevima u novu budućnost inicirala je i koncipirala Biljana Ćirić. U ovom istraživanju učestvuju: Šta bi kustosiranje moglo/trebalo da bude (Beograd), Zdenka Badovinac (Ljubljana), Umetnički muzej Rokband (Šangaj), Muzej Tajms (Guangdžu), ArtCom (Astana), Robel Temesgen i Sinkne Ešetu (Adis Abeba) i Narodna biblioteka Bor. Prvu fazu projekta podržali su: Fondacija za umetničke inicijative (FFAI), CURTAIN (Umetnički muzej Rokband), Austrijski kulturni forum, Kustoska praksa Fakulteta za umetnost, dizajn i arhitekturu Univerziteta Monaš i, putem stipendije, Program za istraživačke obuke Vlade Australije. Borski susreti imaju dodatnu podršku norveške Kancelarije za savremenu umetnost i Fondacija za umetničke inicijative (FFAI)i Monas Univerziteta u Melburnu. Za vise informacija o projektu kontaktirajte: Moniku Husar mokahusar@gmail.com Violetu Stojmenovic sloterdajk@gmail.com Kratke biografije učesnika Sinkne Ešetu (pseudonim: O’Tam Pulto) – pisac i pejzažni arhitekta, strastveni izučavalac kulturnih pejzaža kao kombinovanih učinaka prirode i kulture. Na osnovu svojih istraživanja i tumačenja kulturnih pejzaža, piše romane i priče za decu s ciljem da pomogne da se održe starosedelačke kulture i prirodni ekosistemi. Dragan Stojmenović je diplomirao na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakultet Univerziteta u Beogradu. U Boru živi od 1974, a od 2000. radi u Narodnoj biblioteci Bor; od 2005. kao rukovodilac Zavičajnog odeljenja. Bavi se foto-dokumentacijom. Godine 2021. objavio je knjigu O foto-dokumentaciji Francuskog društva Borskih rudnika. Rođen 1987. u Etiopiji, Robel Temesgen trenutno je na doktorskim studijama na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Oslu. Zvanje mastera umetnosti stekao je 2015. na Akademiji savremene umetnosti Univerziteta Tromse u Norveškoj, a osnovne umetničke studije slikarstva završio je 2010. u Školi za umetnost i dizajn „Ale“ Univerziteta u Adis Abebi. Dobio je više stipendija za studijske boravke; stipendirali su ga, između ostalih, Program Junge Akademije umetnosti u Berlinu i Program švedskog međunarodnog komiteta za stipendiranje umetnika u oblasti vizuelnih i primenjenih umetnosti IASPIS u Štokholmu. Njegovi radovi izlažu se na međunarodnim platformama odnosno grupnim i samostalnim izložbama. Ajgerim Kapar je nezavisni kustos, kulturni aktivista, osnivač kreativne platforme Artkom. Rođen 1987. u Kazahstanu, živi i radi u Almatiju i Astani (Nur Sultan). Kustos je i organizator izložbi, umetničkih intervencija u gradskom prostoru, javnih diskusija, predavanja, radionica. Sarađuje sa umetničkim i obrazovnim ustanovama i naučnim grupacijama. U saradnji sa umetničkom zajednicom, 2015. osnovao je Artkom, otvorenu platformu koja povezuje kulturne poslenike, kako bi razmenili iskustva i pronašli kanale za interakciju sa društvom, u cilju razvoja i promocije savremene umetnosti i kulture. Godine 2017, Ajgerim je inicirao i neformalnu školu Umetnički sudarač: kad umetnost sretne nauku. Jelica Jovanović (1983) – arhitektkinja i studentkinja doktorskih studija na Tehnološkom univerzitetu u Beču, nezavisna istraživačica. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnivačica je i članica NVO Grupa arhitekata, s kojom radi na nekoliko projekata: Letnja škola arhitekture u Baču i Rogljevu, od 2010; (Ne)primereni spomenici, od 2015; Podizanje zavese, 2014–2016, izloženo na Bijenalu u Veneciji 2014. Hu Jun u svom radu obilazi istorijske momente zarad njihovih alternativnih čitanja, pri čemu u te prakse uključuje i umetničku autorefleksiju vezanu za poreklo i lične veze. Izabrane samostalne izložbe: Slika prirode (Image of Nature, Prirodnjački muzej u Londonu, 2010); Naši preci (Our Ancestors, Institut Gete u Šangaju, 2012), Pažljivo podići i Bolest pripovedanja (Lift with Care, Narration Sickness, obe u AIKE-u u Šangaju, 2013. i 2016), Još jedna diorama (Another Diorama, Muzej Nacionalnog univerziteta u Singapuru, 2019). Radovi su mu izlagani i u Elektrocentrali umetnosti u Šangaju, Centru Pompidu u Parizu, Kulturnom centru Beograda, Parasajtu u Hongkongu i Muzeju Tajms u Guangdžuu. Učestvovao je i na 4. Trijenalu u Guangdžuu 2012, 11. Bijenalu u Kvangdžuu 2016, 6. Bijenalu u Singapuru 2019. i 10. Trijenalu Azija Pacifik. Suosnivač je umetničkog e-časopisa PDF (2012–2013). Laris Frožje je direktor Umetničkog muzeja Rokband u Šangaju od 2012. Od 2013. predsednik je žirija za dodelu Nagrade HUGO BOSS ASIA ART, pri čemu je ovu nagradu, izložbu i istraživački program zamislio kao evoluirajuću platformu koja omogućava da se Aziji pristupi kao konstrukciji koju treba preispitati, a ne kao monolitnoj oblast fiksiranih identiteta. Od 2020, Rokband je deo dugoročnog istraživačkog programa Novim putevima u novu budućnost, koji je zamislila samostalna kustoskinja Biljana Ćirić. Godine 2020. Frožje je, sa Alfijem Čuaom, osnovao duet Ocean & Wavz, koji se bavi produkcijom teksta, zvuka i slike. „Uzimajući u obzir da potičemo sa pacifičkih arhipelaga u Aziji i iz Evrope, razvili smo umetničke projekte na osnovu željenih kombinacija i referenci, prevazilazeći granice i koristeći discipline i puteve koji operišu na više nivoa. Stoga, ni sebe ni svoje radove ne ograničavamo na jednu oblast, jedan identitet, jednu disciplinu, kategoriju ili jedan žanr. Istražujući tradicionalnu i elektronsku muziku, pišući poeziju i eseje, kombinujući predavanja sa vizuelnim izvedbama i di-džej sesijama, negujemo paradokse zarad oslobađanja iskustava i kritičkih perspektiva.“ Vladimir Radivojević je ulični fotograf iz Bora. Ljubav prema fotografskim istraživanjima i fotografsku opremu nasledio je od oca. Aktivno se bavi analognom i digitalnom fotografijom od 2005. Izlagao je svoje radove na grupnim izložbama: „Trajni čas umetnosti – Bor” i „0 km”, kao i u štampanim i elektronskim medijima: Le Monde diplomatique – hrvatsko izdanje, br. 9 (2013) i Borski almanah: ulična fotografija kao zajednička antropologija. Serija fotografija „Borski almanah” rezultat je višegodišnjeg beleženja života pasa lutalica. Njihova svakodnevna borba, lutanje i prepuštenost samima sebi moguća su metafora društva u periodu tranzicije, ovde i sada. simona dvorak – međuzavisna kustoskinja. Razvijam projekte koji se realizuju u regionu Il de Frans (Ile-de-France), ali me interesuju i centralnoevropska i istočnoveropska scena. U praksi me interesuju izvođački formati specifični za određene teritorijalne i vremenske kontekste, uz vrednovanje dugoročnog kolektivnog rada. Preispitujem mogućnosti stvaranja prostora „zajedničkog” u kulturnoj sferi, pre svega kao kustoskinja Inicijative za prakse i vizije radikalne brige (Nataša Petreš Bašle, Elena Sorokina). Radim na stvaranju izložbenih postavki kao „aktivnih prostora” koji nam dozvoljavaju da delimo znanje i anticipiramo moguće budućnosti: antiseksističke, antirasističke, inkluzivne. Te strategije se zasnivaju na učenju i odučavanju kao dekolonijalnoj metodologiji, na metodologijama razvijenim tokom doktorskog istraživačkog paraseminara profesorice umetnosti i teorije Nore Šternfeld na Univerzitetu umetnosti u Hamburgu, u kojem i sama učestvujem, i na praksi kulturnog „otpora” koja se razvija pod vođstvom Joane Varše u Kustoskoj laboratoriji Univerziteta Konstfak u Stokholmu. Iskustava koja sam stekla kao nezavisna kustoskinja produbljivala sam radeći pri kulturnim ustanovama kao što su Nacionalna galerija u Pragu (2015), Nacionalni muzej Pikaso u Parizu (2018) ili Centar Pompidu, gde sam 2018. radila uz Kristin Masel, a 2019. uz Ilariju Konti i Katrin Vir za Kosmopolis #2, zatim odeljenje za kulturni razvoj projekta „Kulture budućnosti“– evropske mreže i inovacionog programa za kulturne stvaraoce sutrašnjice, gde radim od 2021. Trenutno sam stipendista rezidencijalnog programa 15. Dokumente u Kaselu za edukatore u oblasti umetnosti i asistentkinja Biljane Ćirić i Projekta Balkan za javni program Hod sa vodom, koji se održava u Beogradu, a povezan je sa samostalnom izložbom Vladimira Nikolića u sklopu Paviljona Srbije na 59. Bijenalu u Veneciji. Dr Viša Tasić – inženjer elektronike, zaposlen u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru. Miloš Božić – član Mesne zajednice Krivelj. Katica Radojković – proizvođačica i prodavačica sira na mlečnoj pijaci u Boru. Nemanja Stefanović – student komunikologije i član pozorišta za mlade u Boru. Nebojša Jamasaki Vukelić rođen je 1986. u Beogradu, gde živi i radi. Završio je master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2021. Svoj rad uglavnom bazira na mediju crteža, kroz koji tematizuje pitanje ličnih i kolektivnih kapaciteta za društvenu imaginaciju. Pojam kraja sveta važan je aspekt njegovog rada, kao marker anksioznosti koju pojedinci doživljavaju u savremenom kontekstu, ali i kao izraz otpora postojećim društvenim, ekonomskim i političkim uslovima. Izlagao je na brojnim grupnim izložbama i jednoj samostalnoj – „Unutra sve biće meko i nežno”, u Galeriji X Vitamin. Jedan je od dobitnika nagrade za crtež Fonda „Vladimir Veličković” za 2021. godinu, kao i Nagrade „Miodrag Janjušević – akademski slikar” za istu godinu. Kuvar Ću, koji živi i radi u Boru od 2019, pre dolaska u Bor živeo je i radio u Kambodži. Priprema otvaranje restorana kineske hrane u Boru. Biljana Ćirić je međuzavisna kustoskinja. Kustoskinja je paviljona Republike Srbije na 59. Bijenalu u Veneciji. Osnovala je obrazovnu platformu Šta kustosiranje treba/može da uradi? 2018. godine. Bila je nominovana za Nagradu za kustose „Nezavisna vizija” (Independent Vision Curatorial Award, 2012), koju dodeljuje međunarodno udruženje nezavisnih kustosa ICI. Trenutno razvija dugoročni projekat koji se bavi kineskom inicijativom Pojas i put, naslovljen Novim putevima u novu budućnost. Pohađa praktične doktorske studije kustoskih praksi na Fakultetu za umetnost, dizajn i arhitekturu Univerziteta Monaš u Melburnu.

Press statement from Dragan Stojmenovic, librarian,

Bor Public Library, partner cell of the inquiry

 

“The long-awaited gathering of the participants of the As you go… roads under your feet, towards the new future project at the Bor Encounters will hopefully not be the end of that journey, although it might be said that Bor is somewhere far away, and at the end of the Belt and Road–like some kind of richly decorated, golden buckle on a cowboy belt, or maybe another hole to tighten or loosen that belt. We will finally get to know each other, socialize, consider what we have done so far to promote our shared work and present it to the widest public, at the same time, we will regret the destroyed natural environment, look for hidden stories among the walls of the library, wander and discover Bor’s arcades–the arches between the columns of the French colonial administration, socialist baroque, and neo-colonial practices of liberal capitalism, in the end, we will eat together the food prepared by the guests-hosts. We just need to agree on how to proceed, what road we will choose. We hope that we will have the strength to stay and survive where we are, until we build our own roads, not expecting them to lead us to predictable and presumed destinations, but to revealing and liberating free expressions of disinterested creativity, movement and encounter.”

Statement from us guests and visitors of Bor

 

By the time you read this, most of the preparations for As you go… Bor encounters should be done and we are waiting to walk with you in Bor. Bor is small town and I wouldn’t be surprised if you haven’t heard of it. It is where Public Library Bor, is located and together we will be hosting number of encounters. Bor is also a site known for its copper mining industry, which has existed since the early 20th century, but also for the recent purchase of its mining complex by Chinese mining giant Zijin. Chinese investment in Bor’s mining industry has created many headlines with regards to land disputes, pollution and relocations.

Bor is a very popular film location. Its extraction wounds are vast and photogenic and appear as the background in many movies. We are not going to Bor to extract yet another image of its ever-expanding wounds. We are going to Bor to spend time together as part of transnational inquiry As you go…roads under the feet towards the new future; to walk with people in Bor, as organized by Jelica Jovanovic; to eat meals that Hu Yun will cook with Qiu, a Chinese chef who cooks for Chinese workers living and working in Bor Zijin; to gift with artist Jasphy Zheng situating Stories from the Room in Bor Library and to mourn the place together with Robel Temesgen. This will be our first physical meeting since we launch the enquiry in February 2020 in Addis Ababa, although we know for sure that a few colleagues will not be able to physically attend due to closed borders. In addition, this will be our first moment of sharing with public in physical location.

The days in Bor also include launch of publication of inquiry As you go…done in collaboration with Mousse Publishing House and Rockbund Art Museum and edited by Biljana Ciric that looks closely into our mode of working and research done since 2020.

Participants

Robel Temesgen (artist, Addis Ababa); Larys Frogier (director,  Rockbund Art Museum, Shanghai); Sinkneh Eshetu (writer, Addis Ababa); Aigerim Kapar (interdependent curator, Almaty); Jelica Jovanovic (architect, Belgrade) in collaboration with Dr. Visa Tasic (engineer of electronics), Milos Bozic (member of local community in Krivelj), Katica Radojkovic ( producer and seller of cheese), Nemanja Stefanovic ( student), Hu Yun (artist, Belgrade/Shanghai/Melbourne); Jasphy Zheng (artist, Xia Men/Shanghai); Dragan Stojmenovic (Public Library, Bor); Nikita Choi (chief curator, Times Museum, Guangzhou), simona dvorak ( curator), Vladimir Radivojevic (photographer), Nebojsa Yamasaki (artist).

Organized by What Could Should Curating Do and the Bor Public Library
Conceived by Biljana Ciric

As you go…roads under your feet, towards the new future – Bor encounters | Introduction

As you go… roads under your feet, towards the new future – Bor encounter is the first physical public moment of sharing not only our research but also our mode of working based on relationality and interdependence that we bring with us as we move forward.

As you go… roads under your feet, towards the new future is a long-term project and research inquiry that reflects on the Belt and Road Initiative and how it will alter the aesthetics and practices of everyday life in different local contexts of Ethiopia, Serbia, Slovenia, Uzbekistan, China, Kazakhstan. We have established set  commonalities as guidelines of our research including socialism, non-aligned legacies , neo-geopolitical settings, economical influences (especially that of the Chinese and Arab world within localities of similar patterns, that have even employed the same companies through different regions), being an agent of its own culture, and the recent COVID-19 pandemic.

Since April 2020, due to the pandemic, we have employed the strategy “dig where you stand”, and have been working with 15 researchers across Kazakhstan, Uzbekistan, Ethiopia, Serbia, Slovenia, and China. The research inquiry has been developed trying to listen to local urgencies and learn from them. From there a number of case studies had been formulated and research conducted.

Bor encounters is culmination of our work and research done in last two years and will include, number of public moments.

China operates within this inquiry as a point of connection, but always with the potential of separation. We did this research with colleagues in China, staying with the trouble as Donna Haraway says. China’s name carries many burdens but what does it mean to talk about China today? Trinh T. Min-ha states that reality cannot be contained and framed in a name. When reality speaks to us, we create an elsewhere within the here and this is what we have trying to do.

This was our strategy—not to talk about China as the other, but to speak with China or to speak with Bor.

More about As you go…roads under your feet, towards the new future

As you go… roads under your feet, towards the new future is initiated and conceived by Biljana Ciric. The inquiry and research cells include What Could Should Curating Do (Belgrade), Zdenka Badovinac (Ljubljana), Rockbund Art Museum (Shanghai), Guangdong Times Museum (Guangzhou), ArtCom (Astana), Robel Temesgen and Sinkneh Eshetu (Addis Ababa), and The Bor Public Library.

 

The first stage of the project has been supported by the Foundation for Arts Initiatives, CURTAIN (Rockbund Art Museum), Austrian Cultural Forum, Curatorial Practice (Monash University Art, Design and Architecture), and the Australian Government Research Training Program Scholarship. Bor encounters received additional support from Office for Contemporary Art, Norway.

As you go… Bor encounters participants biographies:

Sinkneh Eshetu (penname: O’Tam Pulto), a published author and landscape architect, is passionate about cultural landscapes – the combined works of culture and nature. He develops his novels and children stories based on his studies and interpretation of cultural landscapes to help preserve indigenous cultures and natural ecosystems. He develops positive youth development and empowerment media products for children and youth f. Among his 9 published works, fiction and non-fiction are ‘Catch Your Thunder: Rendezvous With the End’ (2015, Partridge Africa ), ‘A Thousand Versions of Love: The Tao of the Dusty Foot Philosopher’ (2014, Oland Books), ‘Affordance-Based Conceptual Framework for Landscape Architecture: Dealing With Change in Fixity and Fixity in Change’ (2012, Lap Lambert Academic Publishers). In the process of publishing are his 12 children books, a ‘Fruitycity Series: Appo My Friend’, based on Fruitycity Children’s World that he has created– an imaginary world where children are leaders. He is a founder of a start-up – a social entrepreneurship company called ‘Fruitycity Children’s World, which he currently manages.

Dragan Stojmenović graduated in Ethnology and Anthropology from the Faculty of Philosophy (Belgrade, Serbia), and has been living and working in Bor, Serbia since 1974. Since 2000, he has been working at the Bor Public Library; since 2005 as a Local History Department librarian. He is the author and chief manager of Digitization of Non-book Materials, Cultural and Public Activities of the Public Library Bor; and the editor and curator of several cultural programs, exhibitions and public lecture series, as well as the online platform http://digitalnizavicaj.org.rs/. He has also been an associate of numerous cultural organizations and NGOs, and a co-author of their various projects and programs. His book On French Society of Bor’s Mines photographic documentation was published in 2021.

Born in 1987 in Ethiopia, Robel Temesgen is currently a PhD fellow in Artistic Practice at the Oslo National Academy of the Arts. He received MFA from Tromsø Academy of Contemporary Art, University of Tromsø, Norway in 2015, and a BFA with Great distinction in Fine Art (Painting) from Alle School of Fine Arts and Design, Addis Ababa University in 2010. He took part in several fellowships and residencies, Junge Akademie Program of the Akademie der Künste, Berlin, and IASPIS, Stockholm, the Swedish Art Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Art are to mention a few. Temesgen’s work has been widely exhibited in international platforms in solo and group shows including ARoS Museum, Aarhus (2021), Para Site, Hong Kong (2021), Kunsthall Oslo (2019), Circle Art Agency, Nairobi (2019), Addis Foto Fest, Addis Ababa (2018), Modern Art Museum, Addis Ababa (2018), Tiwani Contemporary Art Gallery, London (2018), Hamburger Bahnhof, Berlin (2017), Marabouparken, Stockholm (2017), Nada Art Fair, Miami (2016), Akademie der Künste, Berlin (2016), TromsøKunstforening (2016), Tiwani Contemporary Art Gallery, London (2016), KurantVisningsrom, Tromsø (2015), Lumen Festival, New York (2015), Neue Nationalgalerie, Berlin (2014) and Modern Art Museum/GebreKristos Desta Center, Addis Ababa (2013).

Aigerim Kapar is an independent curator, cultural activist, founder of the creative communication platform «Artcom». Born in 1987 in Kazakhstan, lives and works in Astana. Aigerim curates and organizes exhibitions, city art interventions, discussions, lectures, workshops. Cooperates with art and educational institutions and scientific structures. In 2015, she founded in collaboration with the art community, the open platform “Artcom”. The platform brings together cultural figures to exchange experiences and find channels of interaction with society in order to develop and promote contemporary art and culture. In 2017, Aigerim initiated the Art Collider informal school – when art meets science. Where artists and scientists jointly conduct artistic studies, lectures and discussions on current topics. The results of the school are presented at exhibitions, publications and video materials.

Jelica Jovanović (1983) is an architect and PhD student at the University of Technology in Vienna, working as an independent researcher. She graduated with a degree in Architecture from the Faculty of Architecture, University of Belgrade. She is a founder and member of the NGO Grupa arhitekata, within which she has worked on several projects: Summer Schools of Architecture in Bač and Rogljevo (from 2010), (In)appropriate Monuments (ongoing from 2015), Lifting the Curtain (2014–2016, exhibited in Venice Bienale in 2014). She also coordinated the regional project Unfinished Modernisations for Association of Belgrade Architects (2010-2012) and worked as s curatorial assistant for the Museum of Modern Art in New York (MoMA) for the exhibition Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980.

She is a twice-elected secretary general of DOCOMOMO Serbia, for which she is also working as a project coordinator and web editor. She is also the coauthor of the book Bogdan Bogdanović Biblioteka Beograd – An Architect’s Library with Wolfgang Thaler and Vladimir Kulić, as well as the coauthor of the web page Arhiva modernizma with LjubicaSlavković. She is also an OeAD One Month Visit scholar (Austria) and SAIA (Slovakia) scholar.

Hu Yun is an artist currently based in Shanghai and Belgrade. In his practice, Hu Yun revisits historical moments in order to provide alternative readings, a process that also informs the artist’s self-reflection on his native and personal ties. His selected solo exhibitions include Image of Nature (Natural History Museum, London, 2010); Our Ancestors (Goethe Institute Shanghai, 2012); Lift with Care (2013) and Narration Sickness (2016) at AIKE Shanghai, and Another Diorama (2019, NUS Museum Singapore). His works have also been exhibited at the Power Station of Art (Shanghai), Centre Pompidou (Paris), The Cultural Centre of Belgrade, Para Site (Hong Kong) and Times Museum (Guangzhou). Hu Yun has also participated in the 4th Guangzhou Triennial (2012), 11th Gwangju Biennale (2016), 6th Singapore Biennale (2019) and 10th Asia Pacific Triennial. He is the co-founder of art e-journal PDF (2012-2013).

Larys Frogier has been the Director of the Rockbund Art Museum (RAM) in Shanghai since 2012.Since 2013, he has been the Chair of the HUGO BOSS ASIA ART jury and he conceived this new award, exhibition and research program as an evolving platform to question Asia as a construction to investigate rather than a monolithic area or fixed identities.


In 2020, he engaged the Rockbund Art Museum in the long term research program conceived by the independent curator Biljana Ciric As You Go… Roads Under Your Feet, Towards A New Future.

In 2020, with Alfie Chua, he founded the duo artists Ocean & Wavz engaged in text, sound and image creation.

Simona dvorák is an interdependent curator based in Paris. She develops projects on territories as Ile de France or Central and Eastern Europe. In her practice, she employs performative, sound and video formats, specific to the territorial and temporary context with the valorization of long-term collective work. She questions how we can create spaces of “communality” in the cultural sphere, notably as a curator within Initiative for Practices and Visions of Radical Care (founded by Nataša Petresin Bachelez & Elena Sorokina). She works on creating frameworks for “exhibition processes” that allow us to share and generate knowledges to anticipate possible futures: antisexist, anti-racist, inclusive. These strategies are based on learning and unlearning as a decolonial methodology developed collectively in Nora Sternefeld’s doctoral research para-seminar at the HFBK in Hamburg, that she is part, as well as within CuratorLab dealing with practice of cultural “resistance”, a program led by Joanna Warsza at Konstfack in Stockholm. simona dvorák was also recently a fellow of program Art and Education in documenta fifteen in Kassel. She works now as a curatorial assistant on Walking with Water public program imagined by Biljana Ciric and Balkan Projects in relation to the Republic of Serbia Pavilion at the 59th Venice Biennale. Concurrently, she is in charge of programming at the Department of Cultural Development.

Vladimir Radivojevic is street photographer from Bor. Passion towards photographic research he inherited from father. He is working with analog and digital photography since 2005. Vladimir participated in number of group exhibitions.

Chef Qiu moved from Cambodia to Bor pursuing his ambition to open Chinese restaurant.

 

Dr VišaTasić, engineer of electronics, employee of the Mining and Metallurgy Institute Bor

 

Miloš Božić, member of the local community in Krivelj.

Katica Radojković, a producer and seller of cheese at the local market in Bor

 

Nemanja Stefanović, a student of communication and a member of the local youth theatre in Bor

 

Nebojša Yamasaki Vukelić was born in 1986. in Belgrade, where he lives and works. He has received his MA in painting at the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2021. His work is mostly focused on drawing, through which he deals the question of personal and collective capacities for social imagination. The notion of the end of the world is an important aspect in his work, both as a marker of anxieties experienced by individuals in current contexts, and as an expression of resistance to existing social, economic and political conditions. He has exhibited in numerous group shows, as well as a solo show – Inside it will all be soft and tender, at X Vitamin Gallery. He is one of the recipients of the drawing award of the Vladimir Veličković Fund in 2021, as well as the painting award “Miodrag Janjušević – academic painter”, the same year.

 

BILJANA CIRIC is an interdependent curator

Ciric is curator of the Pavilion of Republic of Serbia at 59th Venice Biennale in 2022 presenting with Walking with Water Solo exhibition of Vladimir Nikolic.

She is conceiving inquiry for first Trans- Southeast Asian Triennial in Guang Zhou Repetition as a Gesture Towards Deep Listening (2021/2022)

She was the co-curator of the 3rd Ural Industrial Biennale for Contemporary Art (Yekaterinburg, 2015), curator in residency at Kadist Art Foundation (Paris, 2015), and a research fellow at Henie Onstad Kunstsenter (Høvikodden, 2016). Her recent exhibitions include An Inquiry: Modes of Encounter presented by Times Museum, Guang Zhou (2019); When the Other Meets the Other Other presented by Cultural Center Belgrade (2017); Proposals for Surrender presented by McAM in Shanghai (2016/2017); and This exhibition Will Tell You Everything About FY Art Foundations in FY Art Foundation space in Shen Zhen (2017).

In 2013, Ciric initiated the seminar platform From a History of Exhibitions Towards a Future of Exhibition Making with focus on China and Southeast Asia. The assembly platform was hosted by St Paul St Gallery, AUT, New Zealand (2013), Rockbund Art Museum, Shanghai (2018), Times Museum, Guang Zhou (2019). The book with the same name was published by Sternberg Press in 2019 and was awarded best art publication in China in 2020.

Her research on artists organized exhibitions in Shanghai was published in the book History in Making; Shanghai: 1979-2006 published by CFCCA; and Life and Deaths of Institutional Critique, co-edited by Nikita Yingqian Cai and published by Black Dog Publishing, among others.

In 2018 she established the educational platform What Could/Should Curating Do? She was nominated for the ICI Independent Vision Curatorial Award (2012). 

Currently she is developing a long-term project reflecting on China’s Belt and Road Initiative titled As you go . . . the roads under your feet, towards a new future. She is undertaking practice based PhD in Curatorial Practice at Monash University, Melbourne.

For more info please contact us
Monika Husar: mokahusar@gmail.com
Violeta Stojmenovic: sloterdajk@gmail.com

bottom of page